Är det en överlevnadsövning som Jessica tror eller har Dan och Jessica fullkomligt gjort bort sig?

Dessa 5 paddlare ska precis ta sig an Viskan - den oförutsägbara floden

Med direktiv och strategi från Magnus Lindstedt, som länge planerat hur detta ska utföras