Behandlingar

Terapeutisk behandling

Fokus på personcentrerad manuell behandling där vi betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Ett förhållningssätt som ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling. Vi inleder med att försöka skapa en så komplett bild av ditt hälsotillstånd som möjligt. Vid mötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Vi avslutar träffen med individanpassade råd inom tex. träning, kost, ergonomi och stressreducering.

Terapeutisk behandling - Nybesök (75min)

 1. Symtom- och personrelaterad information (anamnes).
 2. Undersökning och bedömning (inspektion, rörlighet, palpation, ortopediska tester, neurologiska tester)
 3. Behandlingsplan och målsättning med behandling
 4. Behandling (ledmobilisering, generella mjukdelstekniker, muskelenergiteknik, artikulering av leder, triggerpunkter)
 5. Genomgång av eventuella hemövningar

Terapeutisk behandling - Återbesök (45min)

 1. Återkoppling till senaste behandling och kortare undersökning
 2. Avstämning behandlingsplan
 3. Behandling (ledmobilisering, generella mjukdelstekniker, muskelenergiteknik, artikulering av leder, triggerpunkter)
 4. Summering och genomgång av eventuella hemövningar

Idrottsmassage (60 min, 45 min, 30 min)

Vår idrottsmassage är en lite mer handfast och djupgående behandling än en vanlig klassisk massage. Med lite högre frekvens och med olika manuella grepp så behandlas de strukturer som orsakar problematik. Vid behov läggs även terapeutisk stretching och triggerpunktsbehandling till för bästa resultat. Idrottsmassage är ett bra sätt att minska smärta, förebygga muskulära skador och assistera vid läkningsprocesser. För snabbare återhämtning och ökad prestation så är kontinuerlig idrottsmassage är ett viktigt komplement till både träning och tävling.

Klassisk massage (60 min, 45 min, 30 min)

En behaglig massage i avslappnande, förebyggande och rehabiliterande syfte. Massage hjälper dig med återhämtningen efter träning, jobb, skola, eller andra aktiviteter. Att i god tid kunna upptäcka och proaktivt behandla problem i rörelseapparaten har stor betydelse för hälsa och välbefinnande.

Fördelar med en klassisk massage:

 • Minskar smärta
 • Gör spända muskler mjuka och elastiska
 • Har en avslappnande effekt på kroppen
 • Ger en djupare och lugnare andning
 • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
 • Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler
 • Motverkar spänningar vid smärttillstånd
 • Motverkar stress
 • Har en lugnande effekt på nervsystemet
 • Ökar kroppens allmänna välbefinnande