Fystester

Idrottslabbet Performance Center erbjuder kvalificerade fysiologiska tester för alla kategorier av idrottare och motionärer. Med vår kunskap och avancerade utrustning vill vi hjälpa dig att ta nästa steg i din utveckling. Vi utför mätningar av alla fysiska grundegenskaper så som uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet och koordination.

Vårt utbud med fystester

Funktionalitet finns överallt, men optimering finns här. OBS. Om du inte kan hitta några lediga tidsluckor genom vårt bokningssystem, så uppmuntrar vi dig att kontakta oss via e-post för ytterligare hjälp. Du når oss på info@idrottslabbet.se

Cykelpaketet

Pris 2395:-

Cykelpaketet innehåller kvalificerade fysiologiska tester för att kartlägga de faktorer som avgör individens uthållighet och arbetskapacitet.

Du får individuellt uppmätta pulszoner för olika ändamål (nedvarvning, distansträning, tröskelträning och intervallträning). Du får ett mått på din maxpuls och ditt maximala syreupptag uppmätt med högsta tänkbara noggrannhet via online-metodik (mask med analys av gasblandningen i in- och utandningsluften).

Dessutom ingår en mätning av din cykelekonomi och din utnyttjandegrad, dvs hur stor andel av ditt syreupptag du kan nyttja på laktattröskeln.

Självklart identifierar vi också din individuella laktattröskel med högsta tänkbara noggrannhet med hjälp av kvalificerad laboratorieutrustning.

Cykelpaketet innehåller:

 • Aerob tröskel
 • Anaerob tröskel
 • Individuella pulszoner
 • Maximalt syreupptag (vO2-max)
 • Cykelekonomi
 • Maxpuls
 • Utnyttjandegrad (AT / Vo2-max)
 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker

vO2-maxtest (maximal syreupptagningsförmåga)

Pris 1295:-

vO2-max test är ett maximalt arbetstest. Vi mäter ditt maximala syreupptag uppmätt med högsta tänkbara noggrannhet via online-metodik (mask med analys av gasblandningen i in- och utandningsluften).

Vi kommer att kunna ge dig uppmätta värden med hög validitet och reliabilitet!

V kommer ge dig råd kring vilken typ av uthållighetsträning som kommer att ge bäst resultat för just dig med hänsyn till dina förutsättningar.

Testet kan utföras på löpband, cykel, airbike, roddmaskin, stakmaskin. Bör utföras i den arbetsform som är lämpligast för idrottaren. Meddela vi bokning.

Paketet innehåller mätning av:

 • vO2-max
 • maxpuls
 • löpekonomi / cykelekonomi

Kan kombineras med Laktattröskeltest

Löparpaketet

Pris 2395:-

Löparpaketet innehåller kvalificerade fysiologiska tester för att kartlägga de faktorer som avgör individens uthållighet och arbetskapacitet.

Du får individuellt uppmätta pulszoner för olika ändamål (nedvarvning, distansträning, tröskelträning och intervallträning). Du får ett mått på din maxpuls och ditt maximala syreupptag uppmätt med högsta tänkbara noggrannhet via online-metodik (mask med analys av gasblandningen i in- och utandningsluften).

Dessutom ingår en mätning av din löpekonomi och din utnyttjandegrad, dvs hur stor andel av ditt syreupptag du kan nyttja på laktattröskeln.

Självklart identifierar vi också din individuella laktattröskel med högsta tänkbara noggrannhet med hjälp av kvalificerad laboratorieutrustning.

Löparpaketet innehåller:

 • Aerob tröskel
 • Anaerob tröskel
 • Individuella pulszoner
 • Maximalt syreupptag (vO2-max)
 • Löpekonomi
 • Maxpuls
 • Utnyttjandegrad (AT / Vo2-max)
 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker

Laktattröskeltest

Pris 1295:-

För dig som vill använda dig av pulsbaserad träning och kunna styra belastningen på ett väldigt bra sätt. Du kommer få dina individuellt uppmätta träningszoner för olika ändamål i träningen. Zonerna kommer att ge dig mycket högre kvalitet i din träning så att den kan ske med mindre risk för skador och överansträngning.

Testet kan utföras på löpband, cykel, airbike, roddmaskin, stakmaskin. Bör utföras i den arbetsform som är lämpligast för idrottaren. Meddela vi bokning.

Tröskeltestet innehåller mätning av:

 • Laktattröskel (aerob & anaerob tröskel)
 • Individuella träningszoner (5 pulszoner samt 6-7 intensitetszoner)

Kan kombineras med vO2-max test

Skidpaketet

2395:-

Skidpaketet innehåller kvalificerade fysiologiska tester för att kartlägga de faktorer som avgör individens uthållighet och arbetskapacitet.

Du får individuellt uppmätta pulszoner för olika ändamål (nedvarvning, distansträning, tröskelträning och intervallträning). Du får ett mått på din maxpuls och ditt maximala syreupptag uppmätt med högsta tänkbara noggrannhet via online-metodik (mask med analys av gasblandningen i in- och utandningsluften).

Dessutom ingår en mätning av din löpekonomi och din utnyttjandegrad, dvs hur stor andel av ditt syreupptag du kan nyttja på laktattröskeln.

Självklart identifierar vi också din individuella laktattröskel med högsta tänkbara noggrannhet med hjälp av kvalificerad laboratorieutrustning.

Skidpaketet innehåller:

 • Aerob tröskel
 • Anaerob tröskel
 • Individuella pulszoner
 • Maximalt syreupptag (vO2-max)
 • Löpekonomi
 • Maxpuls
 • Utnyttjandegrad (AT / Vo2-max)
 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker

Löpanalys MotionMetrix - 3D biomekanisk videoanalys

1295:-

Mät och förbättra din löpekonomi, kartlägg din teknik och få förslag på du enkelt kan korrigera din löpteknik för ett optimalt löpsteg! Perfekt för prestationsutveckling och skadeförebyggande träning.

Med hjälp av två 3D-kameror mäts dina kroppsvinklar och rörelser när du springer på vårt stora löpband.

Du får hemskickat:

 • Dina testresultat och filmer på ditt löpsteg.
 • Sammanfattning av alla de individuella tips och teknikförändringar du får.
 • Förslag på styrke- och rörlighetsövningar utvalda för just dig med hänsyn till de resultat vi ser med hjälp av denna kvalificerade analys

Läs mer om systemet på www.motionmetrix.se

OBS! Tänk på att ha åtsittande klädsel (tights el. motsvarande) för att få bästa möjliga data från analysen.

Teknikpaketet

Vill du förbättra din löpteknik och därmed kunna springa snabbare och mer ekonomiskt?

Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller elitaktiv, alla kan förbättra sin löpteknik!

I paketet ingår två testomgångar med 8-10 veckors mellanrum.

Du genomför tester där vi mäter din löpekonomi (syrgasförbrukning på olika löphastigheter) tillsammans med en löpanalys med MotionMetrix 3D system. Utifrån detta får du förslag på korrigeringar i din teknik  för att förbättra löpekonomin.

Efter 8 – 10 träningsveckor gör vi en ny analys och mäter hur din löpstil förändrats såväl tekniskt som ekonomiskt.

Kostnaden avser BÅDA testtillfällena och betalas vid det första testtillfället.

Idrottslabbets rörelseanalys

Screening är ett test och rörelseanalys. Vi gör en besiktning på kroppens där svaga länkar, nedsatt ledrörlighet och asymmetrier i kroppen kan upptäckas. Testresultatet från en screening kan ligga till grund för en träningsplanering med syfte att stärka kroppens svaga länkar.

Idrottslabbets rörelseanalys + effektmätning 1080

Vi kombinerar en Screening och effektmärkning i 1080 (3 olika övningar). Screening är ett test och rörelseanalys. Vi gör en besiktning på kroppens där svaga länkar, nedsatt ledrörlighet och asymmetrier i kroppen kan upptäckas. Testresultatet från en screening kan ligga till grund för en träningsplanering med syfte att stärka kroppens svaga länkar.

Vi mäter dina musklers förmåga till effektutveckling, dvs hur mycket effekt du kan skapa i olika rörelser och med vilken hastighet du kan skapa denna kraft. I idrottssammanhang är effekt den mest intressanta egenskapen inom styrketräningen och med hjälp av våra tester får du reda på om du är starkare än snabb eller vice versa. Du får välja 3 olika övningar av våra alternativ.

Effektmätning 1080

Vi mäter dina musklers förmåga till effektutveckling, dvs hur mycket effekt du kan skapa i olika rörelser och med vilken hastighet du kan skapa denna kraft. I idrottssammanhang är effekt den mest intressanta egenskapen inom styrketräningen och med hjälp av våra tester får du reda på om du är starkare än snabb eller vice versa.

Du får också din optimala träningsbelastning i olika övningar och ett direkt kvitto på om din träning varit effektiv.

Detta är det senaste inom styrketräningen och kommer att bidra till att du avsevärt ökar din kvalitet i träningen. Med hjälpa av 1080 avancerade testsystem mäter vi detta med extrem noggrannhet och precision. Ett system som bara finns på ett fåtal platser i landet!

Hälsopaketet

Paketet för dig som har hälsan som främsta skäl för din träning. Här gör vi en enklare ”besiktning” av dina fysiska förmågor och av dina hälsorelaterade fysiska förutsättningar. Testerna är av enklare slag och inte lika krävande som i vo2-maxtestet eller tröskeltestet.

Detta är paketet för dig som vill komma igång med din träning och kartlägga ditt relativa utgångsläge på ett skonsamt sätt.

Hälsopaketet innehåller:

 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker
 • Kroppsmått
 • Vilopuls
 • Blodtryck
 • Submaximalt cykelergometertest (”Ekblom-Bak”)

Bosco hopptest – CM – CMJ - CMJa

Genom att mäta hopphöjden i tre olika spänsttester kan vi bedöma din förmåga skapa kraft vertikalt,  samt att lagra elastisk energi i muskulaturen.

Wingate test (anaerobt arbetsprov)

Detta är ett maximalt anaerobt arbetsprov där du skall göra ett maximalt arbete på cykel på 30 sekunder. Vi mäter din högsta effektutveckling, din medeleffekt och hur stor effekten är i slutet av testet (power drop). Testet ger en god bild över din anaeroba arbetskapacitet.

Fettmätning - 7-punktsmätning med kaliper

Vi mäter kroppsfett genom hudvecksmätningar på 7 olika ställen utspritt över hela kroppen. Med hjälp av dessa mätpunkter kan vi med stor precision bestämma din fett% och ställa dessa värden i relation till dina mål och normalvärden.

Ämnesomsättning och konsultation

Med vår avancerade utrustning mäts din syrgasförbrukning under fullständig vila för att kartlägga din kropps ämnesomsättning.

Det innebär att du ligger ner i 15 minuter och vi mäter din syrgasförbrukning för att på så sätt kartlägga din kropps ämnesomsättning.

Vi mäter:

 • Ditt totala energibehov
 • Din kolhydrat och fettoxidation (förbränning)
 • Din vilopuls
 • Ditt blodtryck
 • Ditt Hemoglobinvärde (Hb)

MLSS - Maximal Lactate Steady State

MLSS kan göra på cykel, löpband eller stakmaskin.

Det här är ett bra test för att få fram väldigt exakta siffror på den anaeroba tröskeln. Perfekt för att ta fram och beräkna tävlingsintensitet till tempolopp, triathlon eller löpning men också att använda i träningen.

Man ska med fördel ha gjort ett tröskeltest (OBLA) sen innan eller ha väldigt bra koll på sin tröskeleffekt/tröskelfart.

Här kör vi 3 laktatmätningar per steg och varje steg är 15 minuter. Så mätning på 5-10-15 min i varje steg. Mellan varje steg är det 2 minuter aktiv vila innan belastningen ökar igen.

Vi startar en bit under den tänkta anaeroba tröskeleffekten med första steget. Sen ökar vi med små steg och räknar med att det totalt blir 2-4 x 15 minuter. Vi avslutar testet då vi ser att laktatet har stagnerat sig vid en belastning sen ökar markant när vi höjer effekten ytligare.

Det här testet kan med fördel göras på egen cykel. Speciellt om ni tävlar på en tempocykel och vill ha så lik position som möjligt. Då kopplar vi på er cykel på en Wahoo Kickr. Men meddela det innan testet.

Träningsrådgivning

Vid en träningsrådgivning kan du få hjälp med:

 • Använda vår personal  för frågor och funderingar kopplat till din egen träning och prestationsutveckling. Vi har stor kunskap och erfarenhet inom träning och träningsplanering och vi vill hjälpa dig att nå just dina mål.
 • Lägga upp realistiska mål utifrån ditt individuella utgångsläge och träningsambition
 • Erhålla kvalificerad rådgivning hur du på ett effektivt sätt når dina mål
 • Diskutera hur du kan planera och periodisera din träning för att erhålla bättre resultat på kortare tid
 • Få tips och idéer om hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför en tävling, match eller ett motionslopp
 • Göra träningen roligare genom att förstå effekterna av olika typer av träning

Inbody mätning

Din hälsa beror på mer än bara din vikt. En InBody vägning visar hur fördelningen av muskler, fett och vatten ser ut i din kropp ger en tydlig bild av hur kroppen mår. En InBody-vägning kan hjälpa dig att styra din kost och träningsplan så att du når dina mål.

Din första mätning ger dig en nulägesanalys och efter några veckors träning kan du se dina resultat genom att mäta med InBody igen.

När du ställer dig på en våg och ser att du gått ner 1 kg, vad är det egentligen du har gått ner? 1 kg fett? Vätska? Muskler?

HUR?
Testet tar ca 2-3 minuter och genomförs snabbt och smidigt av personal på gymmet. InBody är en bio-impedansmätare som har åtta mätpunkter. Mätprocessen är enkel då du står barfota på en plattform samtidig som du håller i två handtag. För bästa resultat av mätningen ska den ske innan innan frukost. Mäter man sig vid andra tider på dygnet så ska man inte ha ätit på minst två timmar. Det viktigaste är att det är samma förutsättningar vid varje mätning för att kunna få jämförbara resultat. InBody använder sig inte av empirisk data som påverkar testresultatet, därför används InBody i forskning och elitidrott och har en jämförbarhet mot DXA röntgen på 98%.