Wandus Idrott & Hälsa

Våra fyra verksamhetsgrenar

Utbildningar, allt från enskilda föreläsningar till hela kurser och tränarutbildningar. Vi anlitas av Riksidrottsförbundet för flera av specialidrottsförbundens tränarutbildningar, av Linköpings Universitet på kurserna ”Idrottsmedicin” och ”Fysisk träning som medicinsk behandling”, av Flygvapnet där vi tagit fram all fysiologisk utbildning för landets stridspiloter (flyg- och idrottsfysiologi) en kurs vi fått fastställd av Forsknings och utbildningsnämnden på GIH i Stockholm som också formellt varit examinator för kursen.

Kvalificerade fysiologiska tester och vetenskaplig träningsrådgivning för alla kategorier av idrottare, allt från vardagsmotionärer till elitidrottare.

Träning och träningsrådgivning av elitlag, elitaktiva och motionärer.

Coaching och mental träning (rådgivning) för aktiva i regionen Idrottslabbet anlitas av bland annat Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet och flera av landets specialidrottsförbund.


Fredrik Wandus

Utbildning

• Idrottslärarexamen (120 poäng) med inriktning mot rörelseanalys (biomekanik) och laborativ fysiologi vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Örebro 1998.

• Sveriges högsta tränarutbildning
(ETU).

• Certifierad elitidrottstränare
av RF. Har dessutom alla utbildningssteg i friidrottsförbundets regi.

• Certifierad testledare
för Fysprofilen och Olympisk Utmaning. Se testplats Linköping på SOK:s sida för Fysprofilen.

Erfarenheter

• Elitidrottstränare med tränarmeriter från ett stort antal lag och enskilda aktiva på nationell och internationell elitnivå bl.a. simhoppslandslaget och Anna Lindberg, BIK Karlskoga (ishockey), Linköpings HC (ishockey), Åtvidabergs FF (fotboll), Degerfors IF (fotboll), Lotta Wahlin (golfproffs LET), Caroline Larsson (golfproffs), Cornelia Lister (tennis), Bleard Amagjekaj (karate), Johan Jorup (ju-jutsu), Angelica Brage (styrkelyft) med flera. Idrottschef i Flygvapnet under 11 år (2003-2014), med utbildningsansvar för flyg- och idrottsfysiologi på Flygvapnets flygskola.

• Undervisar på Linköpings Universitet
bl.a. på sjukgymnastprogrammet samt kursen idrottsmedicin. • Utbildar blivande JAS-piloter i ämnet vid Flygvapnets Flygskola, Linköping.

• Utbildar fystränare & personliga tränare
(PT med internationell tränarlicens).

• På egen hand tagit fram och ansvarar som kurschef för ”Lic PT & Fystränarutbildningen”, en kvalificerad tränarutbildning (European standard) som omfattar 500 timmar under 8 månader.

EA_STANDARDS_LOGO-2c


Jenny Ewen

Utbildning

• Högskoleexamen i Praktiskt Hälsofrämjande arbete vid Örebro universitet, campus Grythyttan • Träningslära I och II, 60 hp vid Örebro universitet.

• Fil. Kad. i sport science vid Örebro Universitet. • Masterexamen i Idrottsvetenskap, Idrott med inriktning fysiologi och medicin, 120 hp vid Örebro Universitet

• Tränarutbildning i Tyngdlyftning, steg 1.

• Barn och Ungdomstränarutbildning, SISU

• MammaMagekurs, bålens struktur under och efter en graviditet.

Erfarenheter

• NSSS Oslo, Norge, Medverkan vid forskningsprojektet SARA, test-verksamhet, analyser samt Magisteruppsatsskrivande.

• Örebro universitet, Medverkan vid forskningsprojektet THW, ansvar för organisation samt styrketräning av 60 kvinnor i ålder 65-70 år, test-verksamhet, analyser samt masteruppsatsskrivande.

• Studier vid Inserm, Montpellier, Frankrike, utbildning inom cellodling för studier av muskeltillväxt, 3 veckor.

• Örebro Universitet, Forskarstuderande i forskargruppen Muscle & Exercise physiology research group (MEPRG)

• Örebro Universitet, Enheten för idrott. Amanuens samt Universitetsadjunkt, undervisning och praktisk utbildning i Idrottslärarprogrammet samt tränarprogrammet.

• Örebro Universitet, Enheten för idrott. Doktorand samt Föreläsare, Forskning, Undervisning och praktisk utbildning i Idrottslärarprogrammet samt tränarprogrammet. • Friidrottstränare för barngrupp i ÅIF

Bokning

Välkommen att boka tid hos regionens enda kvalificerade Idrottslabb med certifiering.

BOKA TIDPRISER

Samarbetspartners

idrottslabbet_samarbetspartner_polar
idrottslabbet_samarbetspartner_benify
idrottslabbet_samarbetspartner_rodby
idrottslabbet_samarbetspartner_riksidrottsfoörbundet
idrottslabbet_samarbetspartner_örebro universitet
idrottslabbet_samarbetspartner_monark
idrottslabbet_samarbetspartner_fysiotest
idrottslabbet_samarbetspartner_flygvapnet
idrottslabbet_samarbetspartner_wellnet