Fystränarutbildning med internationell PT-licens, Linköping 

Vill du bli licensierad PT & Fystränare med internationell licens (kvalitetssäkrad, granskad och godkänd av EuropeActive) eller utvecklas vidare i din roll som tränare eller ledare inom idrott? I denna fystränarutbildning i Linköping ligger fokus på både lagidrotter, enskilda idrotter och fysiskt krävande yrken.

Utbildningen består av både föreläsningar, praktik, laborationer, seminarier och diskussioner. Cirka 200 av 500 timmar är lärarledda, resterande består av egenstudier, praktik och laborationer. Utbildningen genomförs med en kursträff i månaden (fredag - söndag) från oktober 2020 - mars 2021.

Vad får du lära dig?
 • Träningslära
 • Träningsplanering
 • Testmetodik
 • Rörelseanalys & screening
 • Ledarskap
 • Anatomi, fysiologi och biomekanik
 • Idrottsnutrition och idrottsmedicin
 • Mental träning och coaching
Utbildningsbevis

Utbildningsbevis och internationell PT-licens med EuropenActive -stämpel utfärdas genom godkänd närvaro, praktiska uppgifter, inlämningsuppgifter, mentorskap och teoretiska prov.

Anmälan

Skicka in namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejl till info@idrottslabbet.se

Sista anmälningsdag : 2021-09-12


Pris

53.500 kr (inkl moms)

All kurslitteratur ingår.

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar. Du kan t.ex. låna räntefritt till din utbildning och dela upp din betalning i upp till 12 månader.

Omfattning och form

Vår Lic. PT & fystränarutbildning omfattar drygt 500 timmar, varav 200 timmar är lärarledda under 8 x 3 dagar från september 2021 - mars 2022.

Utbildningen innehåller träningslära, anatomi, fysiologi, idrottsnutrition, idrottsmedicin, biomekanik, testmetodik, mental träning, coaching, formtoppningsmodeller, träningsplanering och periodisering av träning. Utbildningsformen består av föreläsningar, praktik, diskussioner, seminarier och laborationer.

Du som deltagare kommer genomföra ett antal hemuppgifter inför varje utbildningsomgång och dessutom praktik med mentorskap i förening. Kursträffarna genomförs i Linköping. All litteratur ingår i kursavgiften.

Kursplan

 • Träff 1: 7 - 10 oktober
 • Träff 2: 21 - 24 oktober
 • Träff 3: 12 - 14 november
 • Träff 4: 26 - 28 november
 • Träff 5: 10 - 12 december
 • Träff 6: 14 - 16 januari
 • Träff 7: 4 - 6 februari

Målgrupp

För dig som är intresserad av träning och vill ha en kvalificerad utbildning med internationell PT-licens eller för dig som vill utvecklas i din roll som tränare / ledare inom idrotten.  Vi ser gärna att du har viss erfarenhet av till exempel att vara fystränare, fysioterapeut, lagledare, massör, ungdomsledare eller liknande. Självklart är du som tränat en del på egen hand och brinner för träning också välkommen!

Kursledare

Dan Davis

Dan Davis äger och driver Idrottslabbet Linköping. Har flera års erfarenhet inom elitidrotten och jobbar dagligen som testledare inne i labbet. Dan jobbar också som fystränare och med coaching i olika former med allt från nybörjare till elitidrottare

Jenny Ewen

Jenny har en masterexamen i Idrottsvetenskap och har forskat i ämnet vid Örebro Universitet. Hon har även undervisat på både idrottslärarprogrammet och tränarprogrammet samt har en tränarutbildnining i tyngdlyftning.

Angelica Brage

Angelica är världsmästare i styrkelyft. Hon kommer gå igenom teknik och analyser i styrkeövningar.

Elmina Saksi kursledare
Elmina Saksi

Elmina är utbildad hälsopedagog (GIH), dietist (GU), idrottslärare (GIH) samt lärare i hem- och konsumentkunskap (GU). Utöver det personlig tränare (SAFE), motionsledare samt dipl. massör och håller sig hela tiden uppdaterad inom forskningen. Elmina, som är SR P4:s expert i kostfrågor, kommer i huvudsak att undervisa i idrottsnutrition.

Kursinnehåll

 • Rörelseapparatens anatomi och fysiologi
 • Grundmedicin

Kursens mål är att ge goda kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Tyngdpunkten ligger på att ge mycket goda kunskaper i rörelseapparatens anatomi och fysiologi

 • Träningsprinciper
 • Fysiska grundegenskaper (styrka, uthållighet, koordination, rörlighet och snabbhet)
 • Vad är kondition?
 • Återhämtningsstrategier
 • Energisystemen
 • Träningsplanering på kort och lång sikt (mikro, makro, periodisering)
 • Motoriska utvecklingsprinciper och optimal mottaglighetsålder
 • LTAD – Long Term Athlete Development
 • Träningsmyter
 • Träningsmodeller för alla fysiska grundegenskaper
 • Bålens uppbyggnad och funktion (inner och outer units)
 • Formtoppning
 • Träning för gravida och äldre

Kursens mål är att ge mycket goda kunskaper i träningslära. Genom denna kurs kommer du få en ökad förståelse för vilka effekter olika typer av träning ger och hur olika individer kan respondera på samma träningsintervention beroende på det relativa utgångsläget, genetiska faktorer och kön. En stor del av kursen är praktiska inslag där vi provar olika träningsformer och lär ut den grundläggande tekniken i vanliga moment inom fysträningen, t ex olympiska lyft, MAQ, rörlighetsträning, löpteknik, koordinationsövningar, snabbhetsträning och träning för uthållighetens olika faktorer (OBLA, max vO2 och arbetsekonomin).
Du kommer också att få lära dig olika modeller för träningsplanering och vilken betydelse periodisering och block har för ett träningsupplägg.

 • Energisystemen
 • Näringsämnen
 • Kost- och aktivitetsregistrering
 • Kost för prestation
 • Kosttillskott – effekter?
 • Näringsrekommendationer
 • Timing
 • Kolhydratsladdning
 • Alkoholens påverkan på träningseffekten
 • Dopingkunskap

Nutrition är ett omfattande ämne där det finns många skilda åsikter, teorier och metoder. I utbildningen lägger vi vikt vid kost för prestation och tittar på hur de olika näringsämnena används för olika processer i kroppen. Du får kunskap om fettets, proteinets och kolhydratens roll vid såväl träning som återhämtning. Du kommer också att genomföra en egen kost- och aktivitetsregistrering för att få en ökad förståelse för hur individens energibalans kan variera över tiden.

 • Idrottsskador – akut omhändertagande
 • Rehabtrappa
 • Återgång till ordinarie träning – modeller, progression, tester
 • Förebyggande träning
 • Screening (9+, stabilizer bio pressure feed back)
 • HLR (Hjärt & Lungräddning)

Som tränare kommer du förmodligen stöta på många individer med olika typer av skador. Du kommer säkerligen också vara med om olika akut uppkomna skador när du själv är närvarande. Genom kursen kommer du tillgodogöra dig kunskaper i akut omhändertagande vid enklare former av idrottsskador och lära dig HLR samt hur du hanterar en hjärtstartare.

 • Åstrands ergometertest (Ekblom Bak-test)
 • Fysprofilen
 • Coopers test / Beep-test
 • OBLA (Onset of Blood Lactate Accumulation)
 • MuscleLab – kraft/hastighetsanalyser
 • Max vO2-test
 • Löpstegsanalys
 • Kapacitets- och kravanalyser
 • Screening 9+
 • Harvard step test

Som tränare måste du kontinuerligt säkerställa att din planerade träning ger önskad träningseffekt. Genom kursen lär du dig ett antal tester som med hög validitet och reliabilitet hjälper dig att dokumentera träningsperiodens effekt, ett måste för fortsatt progression och utveckling!

 • Krafter
 • Hävstänger
 • Vridmoment
 • Tröghet, impuls, rörelsemängd, friktion
 • Acceleration, spinn, dragkraft

Kursen ger dig en grundläggande kunskap i hur mekaniska faktorer påverkar våra kroppar i rörelse. Vi tittar närmare på olika rörelser som är vanligt förekommande i idrotten, t ex löpning, hopp, kast och rotationer.

 • En mental träningslära
 • Fysiska och psykiska effekter av avslappning
 • Avslappningsövningar
 • Mentala rummet
 • Visualiseringar, ”det inre samtalet”, tankar, bilder och känslor
 • Copingstrategier
 • Anspänning, fokusering, stress
 • ”Prestations-U:et”
 • Stress
 • Tester

Allt fler inser behovet av att också träna ”knoppen” för att få ut individens fulla fysiologiska potential. Genom kursen kommer du få en ökad förståelse för vilka effekter den mentala träningen kan ge och hur den kan planeras och följas upp.

 • Samtal
 • Aktivt lyssnande
 • Spegling, intuition
 • Ledaregenskaper
 • Föredöme
 • Inlärningsfokus
 • Prestationsmiljö
 • Kundbemötande
 • Kroppsspråk
 • Förhandlingsmetodik
 • Att sälja dina tjänster
 • Att vara egenföretagare – entreprenörskap

Kursen syftar till att du som tränare och ledare skall få en utökad verktygslåda för att på ett effektivare sätt kunna förmedla ditt budskap. Vi tittar på ledarens roll i stort och övar på att genomföra coachingsamtal på varandra och aktiva på hemmaplan.

 • Samtal
 • Aktivt lyssnande
 • Spegling, intuition
 • Ledaregenskaper
 • Föredöme
 • Inlärningsfokus
 • Prestationsmiljö
 • Kundbemötande
 • Kroppsspråk
 • Förhandlingsmetodik
 • Att sälja dina tjänster
 • Att vara egenföretagare – entreprenörskap

Kursen syftar till att du som tränare och ledare skall få en utökad verktygslåda för att på ett effektivare sätt kunna förmedla ditt budskap. Vi tittar på ledarens roll i stort och övar på att genomföra coachingsamtal på varandra och aktiva på hemmaplan.

Kvalitetssäkrad, granskad och godkänd av EHFA

European Health and Fitness Association