Om testerna

Wandus Idrott & Hälsa driver Idrottslabbet i Linköping och kan erbjuda kvalificerade fysiologiska tester för alla kategorier av idrottare. Vi mäter max syreupptag (vo2 max) med avancerad teknologi (breath by breath) med hjälp av Cosmed Quark CPET, vi mäter laktattröskel med hjälp av Biosen C-line och avancerade programvaror (Lactate Express).

Vi mäter effektutveckling i muskler med hjälp av MuscleLab testsystem. Vi mäter också sprint- och hoppförmåga med extrem noggrannhet med hjälp av detta system. Vårt löpband är det svensktillverkade Rodby och cykeltesterna genomförs på Monarks ergometercyklar. Läs mer om hur vi använder MuscleLabs fantastiska testsystem här.

OBS! Nu har vi även investerat i MotionMetrix fantastiska system för biomekanisk löpanalys i 3D! Vi ger dig omedelbar feedback på ditt löpsteg och kan korrigera i syfte att springa mer energisnålt och med mindre skaderisk.

Kort och gott – du kan genomföra mätningar av alla fysiska grundegenskaper så som styrka, snabbhet, uthållighet, rörlighet och koordination med hjälp av Idrottslabbets resurser.

Varför ska man genomföra fystester hos oss?

Vi har investerat stora resurser i vår utrustning, då endast det bästa är gott nog åt våra uppdragsgivare och kunder, allt för att få en mätnoggrannhet och trovärdighet i resultaten utöver det vanliga. Det är detta som skiljer oss från andra anläggningar. Våra metoder och vår utrustning har granskats och godkänts av Sveriges Olympiska Kommitté, något vi är mycket stolta över.

Genom att använda den senaste tekniken för att analysera fysiologisk kapacitet ökar förståelsen för individens respons på träningsstimuli och därmed kan nya möjligheter skapas. Testresultaten ger också säkrare träning och mindre risk för skador eftersom träningen baseras på och planeras efter just din förmåga här och nu.

Regelbundna tester är ett måste i en långsiktig strategi för prestationsutveckling och ger omedelbara svar på träningseffekter, något som stimulerar till fortsatt träning! Kom ihåg att ingen träningsövning är bättre än det system den ingår i.

Bokning

Välkommen att boka tid hos regionens enda kvalificerade Idrottslabb med certifiering.

BOKA TIDPRISER

Inför test

Vänligen, tag del av våra standardiseringskrav inför testtillfället för att undvika onödiga felkällor. Tag gärna med en ifylld hälsodeklaration till testet.

Ladda ned 
Hälsodeklaration
Att tänka på inför test

Avbokningsregler

Möjlighet till avbokning utan avgift ges om detta sker senast 24 timmar innan bokad tid. Om avbokning sker senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras en avbokningsavgift motsvarande 50% av värdet på beställda tjänster. För helt uteblivet besök utan föregående avbokning debiteras hela bokningens värde.

Avbokning skall ske på info@idrottslabbet.se och/eller telefon 070-395 67 45.