Idrottslabbets Talks vision

Det "öppna samtalet" är till för att möta människor på djupet och diskutera frågor om idrott och rörelse tillsammans med intressanta tänkare. Vissa talks kommer göras "in-house" och andra kommer ske "remote".

Test talks

Dom första talksen är att se som ”prototyper”, och ett samlande av erfarenheter. De är absolut fullvärdiga shower informationsmässigt men förvänta dig justeringar längs med vägen. Vår målsättning är att bygga detta koncept över tid. Vi vill kunna erbjuda en givande stund där vi kan samlas för att dela erfarenheter med varandra.

Det är dags för Talk test nummer två!

Talk nummer två skapas i samarbete med HILKE Collection. Lyssna på ett samtal med Magnus Lindstedt som i stor utsträckning kommer handla om Evologi, ett förhållningssätt som Magnus själv introducerat. Evologi är läran om människans anpassnings- och prestationsförmåga. Evologi är en vetenskaplig lära som utgår från evolutionsforskningen och studier av människans beteenden under svåra kriser. Evologi är ämnat att ge människor en mer nyanserad bild av sig själva och vår tillvaro idag. Genom att visa på vad våra handlingar utgår ifrån och att alla våra känslor och beteenden har ett syfte, så kan vi också förstå varför vi har så svårt att styra våra beteenden. Samtidigt visar detta också på hur och vad som krävs för att vi ska kunna förändra ett beteende. Den omedvetna människan, det vi inte ser eller förstår kan vi heller inte förändra. Evologi är ämnat att hjälpa oss att åstadkomma det vi vill genom att göra oss mer medvetna om hur och varför vår funktion styr våra beteenden. När vi förstår varför, kan vi också se vad vi ska göra och även hur. Där igenom kan vi lättare se objektivt på situationen och då minimera reflexstyrda och i många fall, hämmande och även destruktiva beteenden. Vi lär oss också hur vi kan använda fysisk träning såsom SUP eller andra idrotter som ett verktyg för att exponera sina egna skyddsreflexer och därmed användas som ett verktyg för just evologin. Inget i Evologi är varken unikt eller nytt, bitar av det finns mer eller mindre överallt. Den stora skillnaden är att Evologi är tänkt som ett sammanfattande koncept. Ett förhållningssätt som funkar i ALLA situationer och kan ge oss stöd och förståelse för oss själva och vår omvärld. För att bli tryggare, öka välbefinnandet och förbättra vår prestation i det vi strävar mot. 


Marcus Torgeby kommer i vår!

Lyssna på ett samtal med Markus Torgeby. Markus Torgeby hade en lovande framtid som långdistanslöpare, men valde att i 20-årsåldern ta steget att överleva ensam i den jämtländska skogen. Detta gjorde han i fyra års tid och historien om denna tid dokumenterades i SVTs dokumentär ”Löparen”. Uppföljaren ”Löparens väg” visar hur Markus liv och leverne ter sig idag. Att leva ensam i den jämtländska skogen förändrade Markus Torgebys syn på livet. Han fick insikter om hur det moderna livet påverkar människan, och hur stress och press från omgivningen skapar stress och oro. Åren ensam i skogen gav honom tid för reflektion och eftertanke, om hur han framöver skulle välja att leva sitt liv. För Markus Torgeby har fysisk aktivitet alltid varit en nyckel till hälsa och välmående. Som långdistanslöpare har han alltid upplevt hur löpningen gjort honom gott i livet. Men efter sin tid i skogen har han blivit extra uppmärksam på varför man ska välja fysisk aktivitet. Det är inte en fråga om tävling eller press, utan en fråga om att hitta sin egen anledning till varför man ska röra på sig så att det blir en naturlig del av ens liv.

Premiären blev en succé!

I första talket så gästades jag av docent Carolina Lundqvist. Ett samtal med Carolina Lundqvist om att sträva efter mål. Hur bygger jag upp motivationen, och hur bibehåller jag den? Vi pratade om att gå från ord till handling, hållbarhet och att balansera stress, utmaningar och återhämtning. Hur pushar jag mig själv det där lilla extra när tankarna skriker att jag ska sluta? Hur leder man sig själv genom kriser, genom tvivel och motgångar? Vi drog paralleller mellan idrott och yrkeslivet, mellan idrottaren och motionären. Tillsammans med Carolina Lundqvist fick publiken bra knep att utveckla sin mentala styrka samt verktyg till att sätta realistiska mål, oavsett deras nivå eller utgångspunkt! Kvällen avslutades med en Q&A där publiken fick chansen att ställa frågor och delta i samtalet. Detta talk gjordes i samarbete med TUCs yrkeshögskola.

Gäster

Markus Torgeby

Markus Torgeby är den stora löpartalangen som 20 år gammal bosatte sig i en kåta i den jämtländska skogen. Där levde han under fyra år som en eremit. Så vad var det som fick honom att lämna allt? Och vad lärde han sig av att leva ensam i skogen? Markus resa handlar om att våga gå sin egen väg och den kraft som finns att hämta i ensamheten och naturen. Markus Torgeby talar till alla som har funderat på att kliva av ekorrhjulet, och ställer sig frågande till mycket av det som vi andra tar för självklart, inklusive den idrottstrend som svept över Sverige de senaste åren.

Magnus Lindstedt - 27 Augusti

Magnus har 30 års erfarenhet som rådgivare och analytiker i ett globalt nätverk med fokus på prestationsutveckling åt bland annat elitidrottare och olika specialförband. Under flera år har han arbetat med Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté för att utveckla SUP som konditions- och styrketräning för längdåkare, löpare och cyklister. Han tränar världselit och världsmästare i flera olika sporter, bland annat den femfaldige, danske världsmästaren i SUP Casper Steinfath. Han har själv en bakgrund som professionell klättrare och har 12 SM guld i SUP.  Sist men inte minst är han grundare av konceptet Evologi som ger en förklaring till vad alla våra känslor och beteenden syftar till och hur vi kan förhålla oss till dessa.

Carolina Lundqvist - 26 April

Carolina Lundqvist är docent i psykologi, docent i idrottsvetenskap och legitimerad psykoterapeut. I flera år har hon varit delaktig i OS för att hjälpa elitidrottare att utveckla mental styrka. Nu forskar hon och undervisar inom idrottspsykologi vid Linköpings universitet.

Syftet med talksen

Syftet med att ha så kallade "talks" om människan i rörelse är att utforska och diskutera olika idéer, teorier och begrepp i ett samtalsformat och engagerande format. Talksen syftar till att ge en plattform för filosofer, forskare och tänkare att dela sina perspektiv och insikter om olika ämnen, och att uppmuntra en djupare förståelse och uppskattning av ämnet bland publiken. Talksen täcker ett brett spektrum av ämnen, såsom idrott, psykologi, fysiologi, konst, filosofi och musik, bland annat. Men siktar på att utforska idrottens och "rörelsens" kulturella och samhälleliga djupare inverkan. Det handlar om att diskutera hur idrott och rörelse påverkar social dynamik, formar identiteter och bidrar till samhällets sammanhållning. Genom att undersöka dessa aspekter kan talksen ge värdefulla insikter om de bredare gåvorna av sport och rörelse utöver ytliga ting.

Bild, ljus & ljud - Patrik Ekenblom

https://www.ekenblom.se