Vi är leverantör av vO2-maxtester till Phys-Can

 

Phys-Can (Physical training and Cancer) – effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos patienter med cancer.

En randomiserad interventionsstudie som genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, Linköpings universitet/universitetssjukhus, Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus och flera anda samarbetspartners. 600 personer inkluderas i studien som startade i mars 2015. Uppföljning kommer ske i 10 år. Syftet med studien är att studera effekterna av fysisk träning med låg/måttlig eller hög intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier med avseende på att förebygga och minimera CRF, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall, att förstå biologiska mekanismers (inflammation och cytokiner) betydelse i utvecklandet och vidmakthållande av fatigue samt hälsoekonomiska aspekter. Studien syftar också till att studera om beteendemedicinskt stöd underlättar initiering och bibehållande av fysiskt aktivitetsbeteende på längre sikt.


Utbildning av nya stridspiloter

IMG_6287

 

Vi har återigen fått uppdraget att utbilda även årets kullar av piloter i Flygvapnets regi i ämnet flygfysiologi och fysisk prestationsförmåga.

Kursen inleddes med 40 timmar under vecka 7 och 8 och kommer att fortsätta kontinuerligt under året.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att drilla dessa duktiga elever!


Artikel i Spring - Löpning för alla

IMG_0021
Vi hade trevligt besök i Idrottslabbet av tre duktiga Tjalve-idrottare.

Läs hela reportaget på länken ”Viktigt test för att styra träningen”